Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Archiv

Publikácie

2003

BABJAK, J., PALKO M.: Strategies for Improving Performance of SOMA. In: Sincak P., Kvasnicka V., Pospichal J., Kelemen J., Navrat P. (eds.): Kognícia, umelý život a počítačový inteligencia (Vedecky zborník z III. Slovensko-Českého seminára), Elfa Košice, 2003, pp. 297-284. ISBN 80-89066-64-X
CALCI03.pdf (130KB)

CSONTO, J., PALKO, M., CHVAL, J.: Artificial Life Simulators and their Application. In: Kocur, D., Filasova, A., Saliga, J. (eds.): III. Internal Scientific Conference of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Elfa Kosice, 2003. pp. 53-54. ISBN 80-89066-65.
IVK03.pdf (43KB)

HRICKOVA, M., ZVIRINSKY, P.: Umelé imunitné systémy, In: Proc. of 3rd Slovak-Czech Seminar on Cognition, Artificial Life and Computational Intelligence (CALCI'03), ISBN 80-89066-64-X eds. P. Sincak, V. Kvasnicka, J. Pospichal, J. Kelemen, J. Navrat, Stara Lesna, SK, 2003

CHVAL, J., PALKO, M.: Modelling of Algae Population - Various Approaches. In: Acta Electrotechnica et Informatica, No. 2, Vol. 3, 2003, pp. 60-64. ISSN 1335-8243
chval-palko_AEI2003.pdf (186KB)

CHVAL, J.: L-systems Based Generative Mapping in the Evolutionary Design. In: Sincak, P., Kvasnicka, V., Pospichal, J., Kelemen, J., Navrat, P. (eds): Slovensko-České rozpravy o umelej inteligencii (Kognícia a umelý život III), Košice, 2003, pp. 309-314. ISBN 80-89066-64-X
chval_calci2003.pdf (153KB)

PALKO, M.: Methods for Solving Complex Optimization Tasks. In: Kovac, D., Kovacova, I., Simko, V. (eds.): III. Doktorandská konferencia, FEI TU v Košiciach, 2003, pp. 71-72. ISBN 80-968666-3-X.
dokt03.pdf (70KB)

ZVIRINSKY, P.: A bottom-up approach to immune systems modelling, Workshop on Intelligent and Adaptive Systems in Medicine, CVUT Praha, May 2003
Bottom_Up_Imm_Model_Zvirinsky.pdf (68KB)

2002

CSONTO, J., PALKO, M.: Artificial Life (in Slovak). ELFA. Kosice 2002. ISBN 80-89066-59-3

CHVAL, J., PALKO, M.: Various Approaches in Modeling of Algae Population, In: Sincak, P., Vascak, J., Kvasnicka, V., Pospichal, J. (eds.): Intelligent Technologies - Theroy and Applications (New Trends in Intelligent Technologies), IOS Press Amsterdam, 2002, pp. 221-226. ISBN 1 58603 256 9 (IOS Press), ISBN 4 274 90512 8 C3055 (Ohmsha)
chval_palko_EISCI2002.pdf (55KB)

CHVAL, J., PALKO, M.: L-Systems as Multiagent Simulation Tool. In: Kovac, D., Kovacova, I. (eds.): II. Doktorandská konferencia, FEI TU v Košiciach, 2002, pp. 37-38. ISBN 80-968666-2-1.
dokt02.pdf (48KB)

CHVAL, J.: Computer Generated Landscapes and Artificial Life (in Slovak), In: Kelemen, J., Kvasnicka, V. (eds.): Kognice a umělý život II, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika, 2002, pp. 51-59. ISBN 80-7248-151-7
chval_cal2002.pdf (347KB)

PALKO, M., POLAK, M.: Abstraktnosť modelu a digitálny oceán zelených rias. In: Kelemen J., Kvasnicka V. (eds.): Kognice a umely zivot II, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika, 2002, pp. 175-181. ISBN 80-7248-151-7
CAL02.pdf (90KB)

2001

CSONTO, J.: Artificial Life (in Czech). In: Artificial Intelligence 3. ( Marik, V. ed.), Academia, Praha. 2001. ISBN 80-200-0472-6
Alife.doc.zip (572KB)

CSONTO, J., KADUKOVA, J., POLAK, M.: Artificial Life Simulation of Living Alga Cells and Its Sorption Mechanisms. Journal of Medical Systems, 25 (2001), pp. 221-231. ISSN:0148-5598
Alga.pdf.zip (691KB)

CHVAL, J.: Lindenmayer Systems as Effective Tool of Plant Morphogenesis Modeling (in Slovak), In: Kelemen, J., Kvasnicka, V., Pospichal, J. (eds.): Kognice a umělý život, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika, 2001, pp. 59-69. ISBN 80-7248-107-X
chval_smolenice2001.pdf (3MB)

KADUKOVA, J., MIHALO, M., PALKO, M., POLAK, M.: "In Silico" Experiments on Heavy Metal Sorption by Algal Biomass. In: Kelemen J., Sosik P. (eds.): Advances in Artificial Life (6th European Conference; proceedings / ECAL 2001), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001, pp. 147-150. ISBN 3-540-42567-5
www.springerlink.com - abstrakt

KADUKOVA, J., MIHALO, M., PALKO, M., POLAK, M., VOJTUN, J.: Algae Simulator Tuning by Means of Evolutionary Algorithms. In: Matousek R., Osmera P.: Mendel 2001 (7th International Conference on Soft Computing), Kuncik, Brno, 2001, pp. 111-115. ISBN 80-214-1894-X
Mendel01.pdf (73KB)

POLAK, M., PALKO, M., MIHALO, M.: Modelovanie sorpčných mechanizmov zelených rias v prostredí simulátorov umelého života. In: Kelemen J., Kvasnicka V., Pospichal J. (eds.): Kognice a umělý život, Slezská univerzita v Opavě, 2001, pp. 225-236. ISBN 80-7248-107-X
CAL01.pdf (220KB)

POLAK, M., PALKO, M.: Modeling of the Algal Sorption Mechanisms. In: Kovac, D., Kovacova, I. (eds.): I. Doktorandská konferencia, FEI TU v Košiciach, 2001, pp. 69-70. ISBN 80-968395-2-7.
dokt01.pdf (261KB)

ZVIRINSKY, P.: Multiagentovy model samoregulacie prostredia, In: Kognice a umělý život (Kelemen J., Kvasnicka V., Pospichal J. eds.) FPF SU, Opava 2001 pp. 355-341

2000

CSONTO, J., POLAK, M., ZVIRINSKY, P.: Alife Simulators and their Application (in Slovak). In.: Proc of the 3rd Slovak Workshop on Cognitive Science CogSci'2000. DM FChT Slovak Technical University, Bratislava 2000. pp. 80-88
CogSciBA3.pdf (707KB)

POLAK, M., KADUKOVA, J.: Artificial Life Simulation of Living Algae Cells. In: Quo Vadis Computational Intelligence, Physica-Verlag Heidelberg, New York, 2000, 324-328

ZVIRINSKY, P.: A Swarm model of Gaian Environmental Regulation, Bayreuther Forum Ökologie, publication of BITOEK, Universitaet Bayreuth , Germany, 2000

1999

CSONTO,J., POLAK, M.: Artificial Life Simulation of Alga Chlorella Kessleri. In Proc. from the 3rd IEEE International conference on Intelligent Engineering Systems INES '99, Stara Lesna, Slovakia, November 1999, ISBN 80-88964-25-3, ISSN1562-5850, pp. 295-298

DOWNING, K. - ZVIRINSKY, P.: The simulated evolution of biochemical guilds: Reconciling gaia theory and natural selection. Artificial Life Journal, 5(4): 307-333, MIT Press (USA), 1999

Dizertačné a diplomové práce

NÁZOV (ROK) OPIS
Zvirinský P.: Umelé imunitné systémy
(2003)
písomná práca k dizertačnej skúške porovnáva simulátory imunitných systémov
Chvál J.:Aplikácie Lindenmayerovych systémov (PDF - 1.5MB)
(2003)
písomná práca k dizertačnej skúške sumarizuje najnovšie poznatky z teórie a aplikácií Lindenmayerovych systémov
Palko M.: Aplikácie simulátorov umelého života
(2002)
písomná práca k dizertačnej skúške porovnáva najnovšie simulátory umelého života a ich biologické aplikácie
Polak M.:Simulačné prostriedky umelého života a ich aplikácie
(1999)
písomná práca k dizertačnej skúške porovnáva simulátory umelého života
------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Hasiček M.: Simulácia imunitnej odozvy na rakovinové bunky
(2004)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo navrhnúť a overiť simulátor imunitmého systému.
Čermák M.: Simulácia imunitnej odozvy pri interakcii s vírusom
(2004)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo navrhnúť a overiť vizuálnu časť simulátora imunitmého systému ako aj prehrávač simulácií.
Ondáš R.: Dynamika diskretizovaného modelu Lotka-Volterra, užívateľská príručka a obrazová príloha.
(2004)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo vytvoriť program pre diskrétny model systému "predátor - korisť" (Lotka-Volterra)
Babjak J.: Optimalizačný algoritmus s distribuovaným výpočtom pre ladenie simulátora kolónie rias.
(2003)
diplomová práca, v ktorej bol na optimalizáciu parametrov simulátora kolónie rias použitý samoorganizacný migračný algoritmus s distribuovaným vyhodnocovaním funkcie vhodnosti.
Chvál J.: Program pre generovanie Lindenmayerových systémov
(zipped PDF - 1896kB)

(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo vytvoriť program pre generovanie a vizualizáciu Lindenmayerových systémov
Kandra R.: Program pre prácu so systémami iterovaných funkcií
(zipped DOC - 437kB)

(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo vytvoriť program pre prácu s IFS a pre vizualizáciu fraktálových obrazov
Kolesár M.: Sledovanie dynamiky iterácie funkcií komplexnej premennej
(zipped DOC - 895kB)

(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo vytvoriť program pre generovanie a vizualizáciu Mandelbrotovej množiny, Juliových množín a Pickoverovych biomorfov
Mihaľo M.:Simulácia riasy Chlorella kessleri v prostredí simulátora umelého života SWARM (zipped DOC - 610kB)
(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo analyzovať biologický popis riasy Chlorella kessleri a realizovať simulácie s použitím alife modelu
Tkáčová Z.: Dynamika mémovej replikácie (zipped DOC - 461kB)
(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo systematizovať pojmy, prvky a faktory v procese mémovej replikácie a vytvoriť simulátor mém-génových interakcií
Miškuf V.: Simulácia evolúcie Dawkinsovych biomorfov (WWW verzia)
(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo realizovať simulácie evolúcie Dawkinsových biomorfov
Kovalič R.: Simulácia spoločensky žijúceho hmyzu (WWW verzia)
(2001)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo realizovať simulácie správania spoločensky žijúceho hmyzu
Vojtúň J.: Použitie genetických algoritmov pri výbere parametrov Alife modelu zelených rias (PDF - 355kB)
(2001)
diplomová práca nadväzuje na práce B. Sobotku a M. Mihaľa, jej cieľom bolo uľahčiť nastavovanie parametrov simulátora rias pomocou genetických algoritmov
Zvirinský P.: Simulation of Gaia Theory
(2000)
diplomová práca o Gaia teórii a jej simulácii v Swarm-e (in english)
Sobotka B.: Simulácia zelených rias v prostredí Swarm (PDF - 326kB)
(2000)
diplomová práca zaoberajúca sa návrhom modelu kolónie zelených rias s ich schopnosťou sorpcie ťažkých kovov
Uličný B.:Multiagentový simulátor umelého života (PDF - 753KB)
(1999)
diplomová práca, ktorej cieľom bolo vytvorenie simulátora umelého života
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!