Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


O nás

Na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU Košice pôsobila výskumná skupina Artificial Life Group, ktorá sa zaoberala teoretickými otázkami umelého života a možnosťami jeho aplikácií. Jej členmi boli:

 • vedúci skupiny:
 • doktorandi:
  • Marek Polák (Simulačné prostriedky umelého života a ich aplikácie)
  • Martin Palko (Návrh modelu biologického systému s využitím evolučných algoritmov)
  • Jozef Chvál (Aplikácie L-systémov)
  • Peter Zvirinský (Umelé imunitné systémy)
  • Martin Hasiček (Umelé imunitné systémy a ich aplikácie)

Okrem toho sa na činnosti skupiny podieľali aj viacerí poslucháči 3.ročníka v rámci semestrálnych projektov a poslucháči 5.ročníka v rámci zadaní z predmetu Biokybernetika.

V roku 2008 odchádza z katedry J.Csontó a predmet Umelý život ako aj správu tohoto tutoriálu preberá Marek Bundzel.

Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!