Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
Swarm

Swarm je softwarová platforma pre tvorbu multiagentových simulácií komplexných adaptívnych systémov prístupom zdola-nahor. Je realizovaná ako súbor knižníc v jazyku Objective C a Java.

RePast

RePast je softvérový balík na platforme jazyka Java, vychádzajúci zo simulátora Swarm. Umožňuje simulácie zložitých sociálnych agentov a poskytuje pre používateľov množstvo nástrojov pre tvorbu modelov.

LEM

LEM (Logic for Eco-Modeling) je nástroj na sledovanie lokálnych environmentálnych procesov s vlastným jazykom pre špecifikáciu modelov, založenom na VisualProlog-u. Bol aplikovaný na modelovanie lokálnej migrácie živočíchov.

SDML

SDML (Strictly Declarative Modelling Language) je deklaratívny jazyk pre modelovanie multiagentových a organizačných štruktúr

Eos

Softwarová platforma pre vývoj evolučných algoritmov s aplikáciami v oblasti ekosystémov a telekomunikácií.

DDLab

DDLab (Discrete Dynamics Laboratory) je interaktívny grafický program, určený na simuláciu a vyšetrovanie dynamiky širokého spektra konečných binárnych sietí od celulárnych automatov po ľubovoľné booleovské siete. Existuje aj viachodnotový variant programu.Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!