Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
Umelé ryby

Simulácia činnosti senzorického systému rýb a ich veľmi verného pohybu, ako aj simulácia ich individuálneho aj kolektívneho správania.

Umelé mravce

Pochopenie emergentných schopností mravčích kolónií môže byť nástrojom štúdia emergentného kolektívneho správania vyspelejších spoločenstiev a tiež inšpiráciou pri návrhu nových metód distribuovaných výpočtov.

GeNeSiS

GeNeSiS (General Neural Simulation System) je softvérový nástroj, určený na simulácie neurónových systémov. Je schopný pracovať s jednoduchými modelmi neurónov, ako aj so zložitými sieťami so stovkami až tisíckami neurónov.Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!