Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
LEE

LEE (Latent Energy Environments) je simulačný nástroj, kde sú implementované umelé organizmy s neurónovou sieťou a senzoricko–motorickým systémom v prostredí s rozptýlenou latentnou energiou v podobe potravy.

Framsticks

Programový systém pre štúdium a vyhodnocovanie schopností evolúcie vedúcej ku komplexnému správaniu jedincov alebo ich skupín a vykonanie experimentov s neriadenou evolúciou. . Telá jedincov sa skladajú z tyčiniek, evolvujú v 3D prostredí.

EINSTein

Simulátor pozemného súboja, zahrnujúci techniky umelého života, agentovo orientované modely a evolučné algoritmy.

Nerve garden

Biologicky inšpirovaný multi-používateľský, 3D virtuálny svet, prístupný cez Internet. Kombinuje množstvo metód a technológií, vrátane L–systémov, Javy, mobilných automatov a VRLM.

Poly World

PolyWorld je simulátor životného prostredia, vyvinutý Larrym Yaegerom. Pomáha riešiť otázky týkajúce sa umelého života (Artificial Life). Simuluje sa virtuálne prostredie osídlené organizmami, ktoré spolu interagujú (rozmnožujú sa, lovia jedne druhého, prijímajú potravu). Vyvíjajú rôzne stratégie na prežitie, ktoré môžu byť úspešné alebo neúspešné.

Simulácia evolúcie rozhodovania

Cieľom tohto projektu je simulovať komplexnosť evolučného procesu a rozhodovania v umelom prostredí a objaviť medzi nimi spojenie. Súčasťou projektu je taktiež objasniť evolúciu a rozhodovanie z pohľadu virtuálneho sveta tak, aby boli ľahko zrozumiteľné. Špeciálna pozornosť je venovaná vizualizácii sveta, kde pozorovateľ pohodlne môže sledovať rozdiel v správaní sa jedincov.

Nornovia

Norni sú počítačové stvorenia, ktoré sa preháňajú na monitoroch. Vytvoril ich ako počítačovú hru anglický programátor Stephen Grand. Majú vlastnú inteligenciu, genetiku, biochémiu. Z toho všetkého vyplývajú ich vlastnosti, potreby a v neposlednom rade aj ich správanie.

Creatures 3

Návod na hru Creatures 3 - novej verzie Nornov

Primordial Life

Simulácia umelého života s "kreatúrami" - biotypmi, kde každý má vlastný genetický kód. Vzájomný boj biotypov je nástrojom evolúcie. Efektná vizualizácia.

Core War

Táto hra predstavuje boj programov. V simulátore bežia vždy dva programy napísané v špeciálnom emulovanom inštrukčnom kóde. Sú umiestnené na náhodnú pozíciu do cyklického lineárneho poľa, a snažia sa zneškodniť súperiaci program tak, že mu zničia kód.

Desktop Garp

Predikčný software na výskum biodiverzity a ekológie umožňujúci predikciu a analýzu distribúcie druhov v prostredí. Využíva genetický algoritmus GARP.

Tierra

Tierra predstavuje prostredie pre „život“ populácie samoreprodukujúcich sa počítačových programov. Strojový kód programu predstavuje genotyp kreatúr. Tie bojujú medzi sebou o priestor (operačnú pamäť) a o prístup k zdrojom (procesorový čas). Prebieha tu evolúcia s otvoreným koncom, teda s emergentnou funkciou vhodnosti.

Avida

Systém s lokálnymi interakciami pripomínajúci 2D celulárne automaty. V Avide - podobne ako v simulátore Tierra - sú členovia populácie reťazcami inštrukcií strojovo orientovaného jazyka.Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!