Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
Genetické algoritmy

Sú typickým predstaviteľom prehľadávacích algoritmov. Prehľadávanie prebieha pseudonáhodným spôsobom, teda smerovane, na základe funkcie vhodnosti. Do určitej miery kopírujú evolučný princíp v prírode.

Genetické programovanie

Špeciálny typ evolučných algoritmov, v ktorom sa na uloženie genetického kódu jedinca nepoužije binárny reťazec pevnej dĺžky, ale hierarchická stromová štruktúra. Ide o prehľadávanie priestoru možných programov riešiacich zadaný problém.

Umelá embryogenéza

Umelá embryogenéza je disciplína inšpirovaná prirodzeným vývinom embrya. Využíva evolučné mechanizmy, kde tie isté gény sú používané viackrát.

Evolučný dizajn

Disciplína, ktorá má svoje korene v informatike, dizajne a evolučnej biológii. Je to odvetvie evolučných algoritmov, ktoré rozširuje a kombinuje CAD a analytický software používaný v dizajne, a využíva myšlienky z prírodnej evolúcie.

Interaktívny evolučný výpočet

Interaktívny evolučný výpočet (Interactive Evolutionary Computation - IEC) je evolučný výpočet, ktorého kriteriálna funkcia je realizovaná človekom. Začleňuje globálnu koncepciu intuície, vlastností, subjektivity, vnemu, rozpoznávania a iných psychologických procesných funkcií do riešenia optimalizačných úloh.

Ekogramatiky

Jedná sa o gramatické modely, ktoré môžu popisovať vlastnosti ekologických, ekonomických a sociálnych systémov. Založené sú na komunite agentov a ich vzájomných interakciách v prostredí.

Evolučný hardware

Evolučný hardware (EHW) prináša nový prístup v elektronických obvodoch aplikovaním teórie evolučných algoritmov do hardwarovej domény. EHW sa uplatní pri rozpoznávaní obrazov, ovládaní robotov, či digitálnom návrhu VLSI obvodov.Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!