Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Kapitoly v rámci tejto kategórie:
Walterove korytnačky

Opis konštrukcie jednoduchých robotov a série pokusov s nimi, vykonaných už niekedy pred polstoročím. Je pozoruhodné, že už tieto - z dnešného pohľadu veľmi primitívne roboty - vykazovali správanie, ktoré by každý na prvý pohľad označil ako inteligentné.

BEAM Robotika

BEAM robotika sa nesnaží odolávať vplyvom okolia ale snaží sa využívať toto prostredie. Pre tento typ robotov je charakteristické, že ich riadiaci obvod je analógový a že akčné členy sú zároveň aj snímačmi. Používajú sa jednoduché reflexy typu vnem-akcia.

Kolektívne správanie robotov

Je zaujímavé sledovať ako sa správajú roboty v kolektíve. Podstatou je komunikácia medzi členmi skupiny, vedúca k emergencii spolupráce za účelom dosiahnutia globálneho cieľa celej skupiny.

KANSEI

Kansei information processing pojednáva o metodológii, nástrojoch a aplikáciách spojených s emočným modelovaním. Cieľom je realizácia inteligentného, harmonického prostredia človek-stroj.

Braintenbergove vozidlá

Jedná sa o mechanizmy s jednoduchou vnútornou štruktúrou, pričom ale vykonávajú neočakávane zložité, "inteligentné" správanie (agresia, láska, opatrnosť či dokonca optimizmus).

POPBUGS

Simulačné prostredie pre pásové roboty (implementované v POPLOGu), ktoré umožní experimentovať s jednoduchými modelovanými robotmi v dvojrozmernom svete.

iRobot

Firma iRobot sa pod vedením R. Brooksa z AI Lab MIT venuje výrobe robotov. Má za sebou pár úspešných aplikácií a ich roboty bude možné kúpiť.

Insect Robots

Roboty, ktorých technológia výroby je inšpirovaná reálnym živým hmyzom. To sa týka mechanickej konštrukcie ako aj mozgu.

Ešte niekoľko robotov ...

Zaujímavé projekty robotov vo svete. Všetky tieto roboty boli predstavené na výstave robotov 1998 v meste Madison vo Wisconsine.

MIT Roboty

Základné informácie o autonómnych robotoch vyvíjaných v Laboratóriu Umelej Inteligencie na MIT. Pozornosť sa venuje aj robotom "veteránom", ktoré sú síce už v múzeu, ale stále majú do vývoja robotov vo svete čo povedať.Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!