Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Rozdelenie kategórie
Celulárne automaty
Von Neumannov CA, Hra LIFE , Samoreprodukujúce sa CA, Wolframov 1D CA, Boidi, Floy-i, Fredkinov biliardový automat, Aplikácie CA v simulácii dopravy, prírodných katastrôf, biologických systémov v kryptografii ....
Morfogenéza
Lindenmayerove systémy, Dawkinsove biomorfy, Fibonacciho čísla a zlatý rez v prírode, Reakčno-difúzne modely, Difúzne ohraničené zhlukovanie (DLA), Voronoiove diagramy, Časticové systémy, ....
Simulátory
Tierra, Avida, Swarm, RePast, DDLab, LEE, Core War, Framsticks, Umelé mravce, Umelé ryby ....
Evolučné algoritmy
Genetické algoritmy, Genetické programovanie, Evolučný HW, Evolučný dizajn, Umelá embryogenéza, Ekogramatiky .....
Chaos
Logistická rovnica, model Lotka-Volterra, Mandelbrotova množina, Pickoverove biomorfy, hra chaosu a systém iterovaných funkcií, fraktály v prírode, teória katastrôf ....
Roboty
Walterove korytnačky, MIT roboty, Kolektívne správanie skupiny robotov, KANSEI, Beam robotika, Braintenbergove vozidlá ....
Rôzne
Memetika, Umelé imunitné systémy, Umelé chémie, Chemické vlny, DNK počítače, Biomimicry - Biomimetics, Artificial Life Games, Väzenská dilema, Artificial music, Artificial art gallery ...

Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!