Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


IFS - systém iterovaných funkcií

Podkapitoly:

Úvod.
Afinné transformácie
Algoritmy IFS
Príklady fraktálov
SIFS applet
DIFS applet
Hra chaosu - demoapplet
Applety, literatúra a linky
Kolážová teoréma a komprimácia obrazu

Keď obrázok skrýva fraktálovú štruktúru, môžeme ho vygenerovať jednoduchými pravidlami. Jednou z možností je „hra chaosu“, keď obrázok získame náhodným striedaním transformačných funkcií. Okrem generovania virtuálnych rastlín je možné použiť tento postup aj na efektívnu kompresiu obrazu.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!