Ostatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Lindenmayerove systémy

Podkapitoly:

Teória L-systémov
Symboly interpretované korytnačkou
Morfogenéza
Zoznam appletov a programov na webe
3D applet
L-studio tutoriál
Galéria
Nebiologické aplikácie L-systemov

L-systémy rekurzívne generujú na základe zadaných pravidiel reťazce symbolov, ktoré je možné graficky interpretovať ako fraktálové štruktúry – virtuálne rastliny. Okrem teórie je v tejto kapitole opísaná aj práca s programom L-studio a bohatá galéria obrázkov a animácií generovaných L-systémami, niekoľko príkladov použitia L-systémov v praxi a stručný prehľad modelov morfogenézy.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!