Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


LEE

Podkapitoly:

Úvod
Popis simulátora LEE
Živoný cyklus organizmov
Konfigurácia a spustenie simulátora
Inštalácia
Záver
Linky a literatúra

LEE (Latent Energy Environments) je simulačný nástroj, kde sú implementované umelé organizmy s neurónovou sieťou a senzoricko–motorickým systémom v prostredí s rozptýlenou latentnou energiou v podobe potravy.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!