Obsah
Úvod
Evolúcia v Tierre
Sieťová Tierra
Experiment - interakcia kreatúr s látkou v prostredí
Linky
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Tierra je virtuálny počítač MIMD (Multiple Instruction Multiple Data), ktorý je prostredím pre populáciu samoreprodukujúcich sa počítačových programov – „kreatúr“. Programy sú tvorené strojovým kódom, ktorý predstavuje vlastne genotyp kreatúr.

Inštrukčná sada je navrhnutá tak, aby neexistovali chybné inštrukcie; je 5-bitová, čiže obsahuje 32 inštrukcií. Každý program v Tierre má priradený vlastný virtuálny procesor (procesorový čas) na svoje vykonávanie. Tento procesor možno prirovnať k živej bunke, ktorá interpretuje svoj genetický kód. Kreatúry „žijú“ v operačnej pamäti a každá z nich má obmedzený čas, počas ktorého sa musí dokázať replikovať – vytvoriť svoje kópie vo voľnej pamäti.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!