Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Tierra

Podkapitoly:

Úvod
Evolúcia v Tierre
Sieťová Tierra
Experiment - interakcia kreatúr s látkou v prostredí
Linky
Literatúra

Tierra predstavuje prostredie pre „život“ populácie samoreprodukujúcich sa počítačových programov. Strojový kód programu predstavuje genotyp kreatúr. Tie bojujú medzi sebou o priestor (operačnú pamäť) a o prístup k zdrojom (procesorový čas). Prebieha tu evolúcia s otvoreným koncom, teda s emergentnou funkciou vhodnosti.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!