Ostatné kapitoly
Swarm
RePast
LEM
SDML
Eos
DDLab


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Swarm

Podkapitoly:

Počítačové simulácie
Popis systému Swarm
Programová realizácia Swarmu
Tutoriál
Aplikácie
Literatúra a linky

Swarm je softwarová platforma pre tvorbu multiagentových simulácií komplexných adaptívnych systémov prístupom zdola-nahor. Je realizovaná ako súbor knižníc v jazyku Objective C a Java.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!