Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Lotka-Volterra model

Podkapitoly:

Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník

Model dravec - korisť popisuje interakciu medzi dvoma populáciami sústavou dvoch diferenciálnych rovníc. Diskrétna verzia modelu vykazuje veľmi zaujímavú dynamiku (rôzne diskrétne hraničné cykly, podivné atraktory, ...).

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!