Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Umelé imunitné systémy

Podkapitoly:

Imunitný systém - biologický popis
Aplikácie umelých imunitných systémov
Teória umelých imunitných systémov
Immun
Literatúra

Umelé imunitné systémy sa na jednej strane snažia pomocou biologickej inšpirácie riešiť technické problémy (rozpoznávanie vzorov, detekcia chýb, počítačová bezpečnosť, optimalizácia, ...) a na strane druhej programovým napodobením biologických imunitných systémov umožniť lepšie pochopiť ich funkciu.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!