Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Memetika

Podkapitoly:

Úvod
Od myšlienky k schéme
Ako je to s hostiteľmi
Intrinzické faktory
Extrinzické faktory
Úvod do kvantitatívnej memetiky
Symbolická memetika
Zaujímavosti
Myšlienková vojna
Memetic AI toolkit
Linky

Mémy sú mentálne replikátory; entity, ktoré parazitujú v našich mysliach a ovplyvňujú naše správanie. Ich jediným cieľom je - prežiť a šíriť sa ďalej - bez ohľadu na spôsob a cenu týchto aktivít. Memetika nachádza uplatnenie v psychológii, politike, reklame a marketingu, sociológii a evolučných teóriách.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!