Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Genetické algoritmy

Podkapitoly:

Úvod
História
Základný tvar algoritmu
Prečo GA fungujú?
Modifikácie pre špeciálne typy problémov
Nastavenie parametrov
Hybridizácia GA
Koevolúcia
Paralelizácia GA
Aplikácie GA
Aplikácie GA na internete
Klasifikačné systémy
Evolučná stratégia
Evolučné programovanie
Prílohy
Literatúra a linky

Sú typickým predstaviteľom prehľadávacích algoritmov. Prehľadávanie prebieha pseudonáhodným spôsobom, teda smerovane, na základe funkcie vhodnosti. Do určitej miery kopírujú evolučný princíp v prírode.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!