Obsah
Úvod
Balíky
Systémové požiadavky
Inštalácia
Často kladené otázky
Návody
COLT
Aplikácie
Projekty
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Swarm
RePast
LEM
SDML
Eos
DDLab


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Projekty

 • Scott Abernathy (Universita Minnesota) a Christopher J. Mackie (Univerzita Princeton) používajú RePast na štúdium dynamiky zmien inštitucionálneho režimu: ako sa ľudia a inštitúcie správajú, keď sa zmenia dohodnuté pravidlá a aké rozhodnutia musia byť urobené. Ich terajším stredobodom záujmu je: The Introduction of School-Voucher Programs Into Public School Jurisdictions.
  publikovaná práca a kópia zdrojových kódov.

 • Profesor Robert Axelrod (Univerzita Michigan) používa RePast na implementáciu agentovo založeného modelu spotrebiteľského výberu. Otázka ktorú model skúma je aké podmienky môžu spotrebiteľa presvedčiť že výrobca výrobca vyrába vysoko kvalitný produkt a môžu sprostredkovane pomôcť spotrebiteľovi získať informácie o výrobcovi?

 • Ravi Bhavnani (Univerzita Illinois) spolu s Davidom Backerom a Rickom Riolom (obaja Univerzita Michigan) používajú RePast na štúdium dynamiky rozhodovacích procesov v uzavretých politických režimoch ako sú napríklad v Iraku, Severnej Kórei a Sýrii. Projekt je sponzorovaný Ministerstvom obrany USA.

 • Raoul Jean Pierre Bonnal používa RePast v dvoch projektoch. Prvým je implementácia sveta založeného na Echo. (Echo je simulačný nástroj vyvinutý na vyšetrovanie mechanizmov ktorý reguluje rôznorodosť javov a informačné procesy v systémoch pozostávajúcich z množstva interagujúcich adaptívnych agentov.) Druhým projektom je simulácia, v ktorej sa agenti pohybujú po mriežke a systém predikuje ich smer pohybu v závislosti od rýchlosti. Systém tiež kontroluje sám seba na chybové stavy a hľadá pre ne riešenie.

 • Lars-Erik Cederman (Univerzita Harvard) študuje pomocou RePast-u svet politiky ako komplexný systém. Modeluje formácie štátov, národností a demokratických zriadení pomocou rozličných agentovo založených modelov. Jeho publikácia obsahuje:

 • Stephan Deschamps, (Victoria University Wellington) používa RePast na simuláciu znalostnej siete zahŕňajúcej heterogénnych agentov. Predmetom simulácie je študovať ako kooperujúce výskumné stratégie môžu byť implementované pomocou množstva agentov s rozdielnymi záujmami a odmenami, ako tieto postihujú dynamiku R&D (Research & Development) a inováciu, ako sa agenti vyvíjajú a konvergujú a aký tom má dopad na celý systém.

 • James Fowler (Harvard) používa RePast na štúdium dynamiky volebného systému. Jeho dynamické modely voličov a strán mu umožňujú študovať interakcie tak medzi voličmi, ako aj medzi voličom a stranou a poskytuje možné riešenia nejasností mariacich snahu porozumieť zmenám voličského správania sa a správania sa strán.

 • Yuri Mansury, (korešpondent Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology) a Thomas S. Deisboeck (Harvard Medical School) modelujú s pomocou RePast-u mnohobunkové tumory. Najmenšou modelovanou jednotkou je bunka tumoru. Model si kladie za cieľ vyšetriť:

  • pohyblivosť buniek tumoru,
  • počet zhlukov tumoru ktoré sa spájajú zo samoorganizujúco sa správajúcich tumorových buniek a
  • maximálna priemerná veľkosť týchto zhlukov.
  Tumor Complexity Modeling Project
 • David L. Rousseau a Max Cantor (University of Pennsylvania) modelujú pomocou RePast-u evolúciu obchodu a vojenských stratégií. Ich publikovaná práca je tu.

 • Duncan A.Robertson ( University of Oxford) používa RePast na simulovanie správania sa bankových inštitúcií. Cieľom projektu je vytvoriť systém pre pochopenie vysoko komplexného obchodného prostredia.

Stručný popis ďalších projektov (zväčša aj s e-mailovými kontaktmi na príslušné osoby) možno nájsť na stránke:

http://repast.sourceforge.net/projects.html

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!