Obsah
Úvod
Balíky
Systémové požiadavky
Inštalácia
Často kladené otázky
Návody
COLT
Aplikácie
Projekty
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Swarm
RePast
LEM
SDML
Eos
DDLab


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Inštalácia

Inštalácia predpokladá funkčné JDK. Postup inštalácie pod operačným systémom Windows je detailne opísaný v dokumente RePast-INSTALL. Pod operačným systémom GNU/Linux spočíva inštalácia v stiahnutí aktuálnej verzie z domovskej stránky programu a následnom rozbalení archívu do vhodného adresára, napr.:

## cp ./repast-1.4.1.tar.gz /usr/local/
## cd /usr/local
## tar -xzf repast-1.4.1.tar.gz

Manuál archivačného programu tar si môžete stiahnuť tu:

tar.pdf (17kB)
tar.pdf.gz (8,2kB)

Po tomto kroku vznikne adresár /usr/local/repast-1.4.1. Jeho veľkosť je okolo 50MB. Obsahuje samotnú aplikáciu, demo programy, zdrojové kódy a dokumentáciu. Jeho meno sa môže líšiť v závislosti od čísla aktuálnej verzie.

Ďalej je potrebné definovať premennú prostredia REPAST_HOME:

## echo ``export REPAST_HOME=/usr/local/repast-1.4.1'' >> /etc/bashrc

v prípade používania príkazového interpretera (angl. shell) bash. V prípade použitia príkazového interpretera zsh je potrebné premennú REPAST_HOME definovať v súbore /etc/zshenv.

## echo ``export REPAST_HOME=/usr/local/repast-1.4.1'' >> /etc/zshenv

Manuály príkazových interpreterov bash a zsh si môžete stiahnuť tu:

bash.pdf (444kB)
bash.pdf.gz (204kB)
zsh.pdf (1,5MB)
zsh.pdf.gz (718kB)

Po reštartovaní príkazového interpretera môžete vyskúšať funkčnosť inštalácie spustením niektorej z demo aplikácií, ktoré sú dodávané s inštaláciou RePast-u, napr.:

$$ /usr/local/repast-1.4.1/demo/mousetrap/mouse.sh

Po zadaní tohto príkazu by sa nám mala spustiť grafická aplikácia zložená z nasledujúcich dvoch okien. Samozrejme je treba mať aktívny grafický režim, t.j. spustený grafický server a manažér okien. Ak sa tak stane, inštalácia je bola úspešná a nastavenia sú v poriadku.

control panel

parameters panel

Na prevedenie príkazov, ktoré sú v návode inštalácie na začiatku riadku uvedené znakmi ## je potrebné mať práva superpoužívateľa. Inštalačný adresár (a všetky jeho podadresáre) musia byť prístupné pre bežných používateľov na čítanie a prehliadanie. Na zmenu prístupových práv slúži v operačnom systéme GNU/Linux príkaz chmod, manuál (v angličtine) ktorého si môžete stiahnuť tu:

chmod.pdf (13kB)
chmod.pdf.gz (6,1kB)

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!