Obsah
Úvod
Balíky
Systémové požiadavky
Inštalácia
Často kladené otázky
Návody
COLT
Aplikácie
Projekty
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Swarm
RePast
LEM
SDML
Eos
DDLab


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Balíky

Celý systém pozostáva z nasledujúcich základných balíkov (ktoré samozrejme využívajú množstvo iných):

  • Analysis - triedy na získavanie údajov zo simulácií, ich záznam a zobrazovanie.
  • Engine - zodpovedá za spúšťanie, manipuláciu a nastavovanie simulácií, obsluhuje rozvrhy akcií v modeli.
  • Event - triedy obsluhujúce zvyšné udalosti, ktoré nespadajú pod správu rozvrhov.
  • Games - niekoľko tried pre jednoduchú implementáciu kooperačných modelov založených na väzenskej dileme.
  • Gui - zabezpečuje vizualizáciu simulácií.
  • Network - obsahuje základné triedy na budovanie sieťových simulácií.
  • Space - triedy pre reprezentáciu priestorových vzťahov v modeloch.
  • Util - rozličné užitočné triedy napr. pre rozdelenia náhodných čísel a mnohé užitočné funkcie.
  • Evolver - nadstavba RePast-u pre tvorbu simulácií. Rýchlym spôsobom je možné zostaviť simuláciu v grafickom prostredí, kde sú pripravené preddefinované modely, agenti, komponenty pre analýzu a pod. s možnosťou dopĺňania ďalších prvkov v jazyku NQPython.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!