Obsah
Úvod
Popis simulátora
Príklad
Screenshots
Zopár obrázkov
Software
Objasnenie vizuálnych tvarov
Evolúcia vo forme filmov
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Literatúra a linky

http://www.frams.alife.pl - domovská stránka Framsticks s vyčerpávajúcimi informáciami v angličtine, francúzštine a poľštine

Komosiski M., Ulatowski, Sz.: Framstics. Kybernetes-The International Journal of Systems & Cybernetics, 29 (2000). http://www.ias.uwe.ac.uk/~a-adamat/framsticks.html

Zaujímava linka na FEC - Framsticks Experimentation Center http://www.alife.pl/fec/www/index.php?PAGE=main

"Framsticks: Towards a Simulation of a Nature-like World, Creatures and Evolution " http://www.frams.alife.pl/common/Komosinski_FramsticksSimul_VW2000.pdf

http://www.fuzzgun.btinternet.co.uk/framsticks/framsticks.htm - digitálne ZOO

http://asl.epfl.ch/~mondada/BAM-TP/fram-basic-manual.pdf - základný manuál, ako evolvovať vlastné kreatúry

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!