Obsah
Úvod
Popis simulátora
Príklad
Screenshots
Zopár obrázkov
Software
Objasnenie vizuálnych tvarov
Evolúcia vo forme filmov
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Screenshots

Takto vyzerá bežiaci program pod operačným systémom MS Windows NT.

maly obrazok
maly obrazok

Toto je ovládacie centrum celého programu. Popis jednotlivých tlačidiel:

Genotypes list - časť

- Vytvorenie nového jedinca (hlavne jeho genotypu)

- Editovanie vlastností vybraného jedinca

- Vymazanie genotypu zo zoznamu genotypov

- Vyčistenie zoznamu genotypov

- Simulovanie vybraných jedincov

Simulated now list - časť

- Odstráni vybraných jedincov zo simulovaného sveta.

- Pozretie si informácií o vybraných jedincoch

- Zabi vybraných jedincov; ich telá zostanú v umelom svete a môžu sa stať potravou pre iné jedince

Horné tlačidlá:

- Zastavenie simulácie

- Krokovanie simulácie

- Spustenie simulácie

- Toto je asi najdôležitejšie tlačidlo zo všetkých. Za ním sa skrývajú parametre simulácie (simulačné pravidlá, pravidlá pre selekciu jedincov do genetických operácií, parametre pre mutáciu a kríženie parametre týkajúce sa toku energie, nastavenie parametrov umelého sveta a ďalšie)

- Štatistické údaje (štatistiky dĺžky života, rýchlosti, vzdialenosti, ...)

- Nastavenie užívateľského rozhrania, zobrazovania umelého sveta, vlastností kamery, ...

Vľavo je svet s použitím OpenGL, vpravo bez.

Umelý svet, v ktorom žijú Framstickovia. Môže byť neohraničený alebo sa na jeho hraniciach môže nachádzať teleport, ktorý zblúdilcov vracia späť do "ihriska". Tak sa môže jedinec pohybovať stále tým istým smerom a pritom v podstate nikam nejde. Druhým typom hranice je drevený plot, ktorý nikoho nikam nevracia, len jednoducho Framsticka nepustí ďalej. Ak sa tvrdohlavý Framstick snaží ísť stále jedným smerom, raz narazí na plot a tam, ak nevyevolvuje na vyššiu inteligenciu a nevyberie si lepšiu cestu, zomrie od hladu. Ohraničený svet má tvar štvorca. Taktiež sa dá vymodelovať terén s kopcami, dolinami, jazerami alebo aj šíry oceán.

Zobrazenie štruktúry organizmu. To sa dá veľmi dobre využiť pri vytváraní nových jedincov, pretože všetky zmeny v genotype sa okamžite zobrazia v tomto okne.

Do tohto okna program vypisuje správy o svojej činnosti alebo chybové hlásenia.

maly obrazok

Toto je zoznam jedincov pripravených na simuláciu v umelom svete. O každom sú tu dôležité informácie ako napr. meno jedinca, autor, ktorý vytvoril tohto jedinca prípadne informácie o tom, koľko genetického materiálu získal od ktorého zo svojich predkov počas evolúcie, ak tento jedinec nebol vytvorený človekom, ale je produktom evolúcie, ďalej sú tu informácie ako počiatočná energia, koľko "rokov" strávil v umelom svete, akú vzdialenosť tam za tú dobu prešiel atď.

maly obrazok

V tomto okne sú uvedení všetci jedinci, ktorý sa nachádzajú v umelom svete a snažia sa vyevolvovať v niečo lepšie. Kliknutím na riadok prislúchajúci niektorému jedincovi sa okno "Artificial world" bude venovať len tomuto jedinému jedincovi a jeho počínaniu v umelom svete. Aj v tomto okne sa dá o vybranom jedincovi zistiť niekoľko základných informácií. Napr. (okrem mena a genotypu aj) vzdialenosť, ktorú prekonal v umelom svete, priemerná rýchlosť, ktorou prekonal túto vzdialenosť, aktuálna rýchlosť, aktuálna energetická bilancia, vhodnosť a iné.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!