Obsah
Úvod
Popis simulátora
Príklad
Screenshots
Zopár obrázkov
Software
Objasnenie vizuálnych tvarov
Evolúcia vo forme filmov
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Príklad

Príklad evolučného behu a jeho štúdium

Tu je prezentovaný jeden z evolučných behov zameraný na rýchlosť a výsledky jeho štúdia. Skúmanie evolúcie je možné najmä vďaka tomu, že simulátor robí "snapshot-y" v určitých časových intervaloch simulácie. Preto je možné sledovať zmeny v populácii počas procesu evolúcie. Občas je ťažké nájsť prvý druh s určitou vlastnosťou, pretože druhy zvyčajne vznikajú medzi snapshotmi. Je to analogický problém s problémom, s ktorým sa stretávajú biológovia pri fosílnych vykopávkach.

Jeden z prvých druhov, ktorý mal pohyblivú nohu kontrolovanú receptorom dotyku (T - touch). V jeho genotype sa ešte nachádzajú stopy po staršom spôsobe pohybu. Nepohybuje sa efektívne, skôr sa len tak plazí.

Name: Owohyw Ris Genotype: rrCCii(rXX[| T :379.564],r(rXX[@ 0 :-3.182][| G :1.749],X[| 0 :-135.911,G :0.878]),X)

Priemerná horizontálna rýchlosť: 0.002

Po nejakej evolúcii: sa konštrukcia a neurónová sieť vyčistili o zbytočných častí. Tento organizmus ešte stále nie je veľmi stabilný, občas ťahá svoju "hlavu" po zemi.

Name: Owypes Ir Genotype: rCCirCCii(rXX[| T :379.564],rrX,X)

Priemerná horizontálna rýchlosť: 0.006

Maličké vylepšenie: chodenie. Jeden neurón, jeden receptor, jeden sval. Dotyk receptora o zem spôsobí ohnutie nohy. Noha sa vyrovná, ak sa receptor ničoho nedotýka.

Celkom dobrá jednonohá kreatúra. Riadiaci systém sa zmenil počas evolúcie, noha sa predĺžila, organizmus je stabilnejší, má nejaké zbytočné neuróny.

Name: Emucep It Genotype: ((rrrLCCCCCFMssswXX[@ 1 :0.064][| T :761.506,1 :3.962,0 :1.984,0 :1.382],),X,LLMX[@ / :-2.806,0 :834.492])

Priemerná horizontálna rýchlosť: 0.017

Prvá kreatúra s dvoma nohami. Ich koordinácia je veľmi slabá, ale aj napriek tomu je táto kreatúra rýchlejšia ako jednonohé.

Name: Opecek Ytisi Genotype: (,,MX[@ 1 :-4.017][ 5 :-539.560,G :2.916][ 4 :2.453,4 :0.334](LCCMw(rrrLCFFssssssXFX[| -1 :-4.817][ -3 :1.703][| T :496.146,1 :-2.326,-4 :-4.752],fX,),rrrrLLLLLLCCCCC(rrrLLCCCFFMsssssswXFX[| -1 :-4.817][ -3 :1.703][| T :496.146,1 :-2.326,-4 :0.337],fX,),rrwX[ 0 :1.632,* :1.533,-1 :-792.298]))

Priemerná horizontálna rýchlosť: 0.03

Po ďalšej evolúcii: najlepšia dvojnohá kreatúra. Koordinácia nôh je teraz perfektná. Jedna noha tlačí, druhá ťahá.

Name: Ynened Ycisi Genotype: (,rLMX[ 7 :2.769,! :1.000](LCCMMw(rrrLCFFssssssX[ @0 :-1.132,* :-2.232]CFX[ @! :0.137][| -3 :-2.220][ |/ :-0.823,-2 :0.967,* :1.697][| T :407.734],RcfX,),rrrrrrrLLLLCCCCCCCMsssssswXFX[ ! :1.000][| -2 :-4.430,G :-0.840][ -1 :-3.255],fWXwX[ @! :1.000]))

Priemerná horizontálna rýchlosť: 0.045

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!