Obsah
Úvod
Popis simulátora
Príklad
Screenshots
Zopár obrázkov
Software
Objasnenie vizuálnych tvarov
Evolúcia vo forme filmov
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Popis simulátora

Framstics má výkonný univerzálny simulátor s týmito výbornými schopnosťami:

 • Trojrozmerná mechanická simulácia umelého sveta:
  • Na simuláciu organizmov je požitá metóda konečného počtu elementov
  • Špecializácia končatín organizmov - trenie, sila, spôsob získavania energie absorbovaním, prijímaním potravy atď.
  • Rovinatá krajina, terén vytvorený z blokov s rozličnou výškou a vodné prostredie
  • Nedeštruktívne s deštruktívne kolízie
  • Možnosť užívateľa zasahovať do simulovaného sveta (posúvaním organizmov, vkladaním zdrojov energie, oživovaním a zabíjaním jedincov)
 • Simulácia riadiaceho systému organizmov ("mozgu"):
  • Neurónová sieť ľubovoľnej topológie (každý neurón môže byť dodatočne popísaný parametrami, ktoré pozmenia jeho charakteristiku)
  • Interakcia s okolitým prostredím: receptory (na dotyk, rovnováhu a na lokalizáciu energie kreatúry kontrolované jej neurónovou sieťou)
 • Simulácia evolúcie:
  • Spravovanie súboru genotypom popísaných jedincov, druhov
  • Pozmenenie popisu organizmu mutáciou a krížením
  • Ohodnotenie organizmu pomocou rôznych kritérií (dĺžka života, rýchlosť atď.)
  • Spravovanie energetickej rovnováhy kreatúry (zisk a použitie energie na rôzne účely)
  • Usmernenie evolúcie preferovaním lepšie prispôsobených jedincov vzhľadom na ich multikriteriálne vyhodnocovanie
  • Simulácia spontánnej/neriadenej evolúcie dosiahnutá pomocou kritéria vhodnosti definovaného ako dĺžka života
 • Parametrizácia väčšiny operácií, evolučných a simulačných pravidiel a pravidiel pre prostredie
 • Grafické rozhranie pre platformy PC a Amiga, textové rozhranie pre ľubovoľný operačný systém

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!