Obsah
Úvod
Trend KANSEI
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Walterove korytnačky
BEAM Robotika
Kolektívne správanie robotov
KANSEI
Braintenbergove vozidlá
POPBUGS
iRobot
Insect Robots
Ešte niekoľko robotov ...
MIT Roboty


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky

http://www.phys.waseda.ac.jp/shalab/neuro-e.html

  Laboratórium Shuji Hashimota. oddelenie aplikovanej fyziky Univerzity WASEDA, zamerané na vývoj a štúdie základných technológií tupu ľudské rozhranie, autonómne roboty, humaniodné roboty...

http://www.comp.nus.edu.sg/~pris/PRISMonthlyTalks.htm

http://www.phys.waseda.ac.jp/shalab/~kenji/iSHA/intro.html

  Aplikácia humanoidných robotov do oblasti zábavy, využitie interaktivity hračiek; iSHA - interaktívny Systém pre humanoidnéHo Agenta...

http://www.humanoid.waseda.ac.jp/booklet/booklet2000_hashimoto.html

  Výskum systémov založených na KANSEI v oblasti rozpoznávania prostredia, rozpoznávanie ľudí a KANSEI rozhrania, čo cieli do realizácie harmonického prostredia človek-stroj...

ftp.dist.unige.it/pub-a/labs/infomus/Publications/Kansei97_EmotAgent.doc

  Predstavenie architektúry softwérového agenta pre interaktívne a "časovo-reálne" Multimodálne prostredia. Typickými sú hudobné nástroje, divadlo, tanec vytvoreny alebo ovládaný hudbou, inteligentné rozhrania stroj-človek. Výstupy agentov vzníkajú zo vstupov pomocou troch spracovaní: reaktívneho, emočného a racionálneho...

ftp://ftp.dist.unige.it/pub-a/labs/infomus/Publications/IEEE-Multimedia-Journal-dec98.pdf

  Návrh všeobecnej, prispôsobivej a silnej architektúry pre postavenie softwérového agenta, ktorý disponuje umelými emóciami. Tieto umelé emócie dosahujú funkčnosť pri prejave emócií ku človeku, čím umožňujú efektívnejšiu stimulujúcejšiu a prirodzenú interakciu človeka a agenta. Emočný agent má taktiež racionálnu znalosť a reaktívne schopnosti a interaguje s vonkajším svetom, vrátane ostatných agentov...

http://www.phil.muni.cz/fil/texty/vernor_vinge_singularita.html

  Do tridsiatich rokov budeme mať technické prostriedky, aby sme vytvorili nadľudskú inteligenciu. Krátko po tom skončí ľudská éra. Je možné tomuto vývoju zabrániť? Pokiaľ nie, môžeme ovládať beh udalostí tak, aby sme dokázali prežiť? Úvaha sa zapodieva týmito otázkami a prináša možné odpovede (i niektoré ďalšie nebezpečia)...

Artificial MUSIC

  Táto stránka sa venuje tématike Artifical music, čiže hudby umelo vytvorenej (strojom). Mapuje existujúce aplikácie a opisuje rôzne prístupy autorov; načrtnutie hlavných princípov a pravidiel pre tvorbu takýchto systémov.

COMPUTER MUST HAVE BODY - počítač musí mať telo, od SHUJI HASHIMOTA

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!