Obsah
Úvod
Trend KANSEI
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Walterove korytnačky
BEAM Robotika
Kolektívne správanie robotov
KANSEI
Braintenbergove vozidlá
POPBUGS
iRobot
Insect Robots
Ešte niekoľko robotov ...
MIT Roboty


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Trend KANSEI

KANSEI sa stal v Japonsku posledným, v zmysle najnovším, technologickým trendom. Má užívateľovi uľahčiť prácu s výpočtovou technikou a všetkými technickými prostriedkami - zariadeniami, zjednodušením a poľudštením komunikačného rozhrania. Čo to KANSEI vlastne je? Predstavuje pojem, s ktorého presným popisom majú problém aj odborníci z Japonska, odkiaľ aj samotný pojem pochádza. Malo by to byť skĺbenie pojmov ako sú citlivosť, vnímavosť, emócia, zmysel, cit, či výraz. Predpokladá sa, že postindustriálna spoločnosť bude spoločnosťou KANSEI.

Navrhnúť zdokonalené rozhranie, pre systémy orientované na človeka, je vynútené tým, že "schopnosti" počítačov sa zdvojnásobia každého poldruha roka, kým schopnosti človeka raz za stotisíc rokov. Ako vykompenzovať tento rozdiel?

 • Systém musí pochopiť užívateľove KANSEI
 • Systém musí mať KANSEI

Je to skutočne nová myšlienka? Nie. Jej realizáciou sa niektoré laboratóriá zaoberajú už vyše desať rokov. Prečo teda ešte nie je všetko ovládané rozhraním s KANSEI? Realizácia je náročná, no vďaka prudkému nárastu výpočtovej sily počítačov a ich pamäťových možností sa stáva uskutočniteľnou.

Vývin rozhrania prebiehal zhruba v týchto štádiách:

 • Ovládacia doska, prepínače - kontaktné rozhranie
 • klávesnica, Znakový display - povelové rozhranie
 • grafické užívateľské rozhranie - ukazovacie rozhranie
 • PostGUI - výrazové rozhranie, ktoré nepotrebuje zvláštne vzdelanie

Aké by malo byť PostGUI? Malo by byť, na rozdiel od svojho predchodcu (GUI), stelesnené - schopné spracovávať fyzikálne vnemy; viackanálové - multifunkčné multijazyčné; stvárnené - nie len vizualizované, ale aj počuteľné a hlavne citeľné. Možnými realizáciami sú:

 • Mobilné rozhranie, vo forme nositeľného, príp. oblieknuteľného PC
 • Rozhranie Virtuálnej Reality - človek sa virtuálne, napr. prostredníctvom VR prilby, nachádza v informatívnom prostredí
 • Cyborg rozhranie - implantácia počítača do živého organizmu Humanoidné rozhranie - stroj s vlastnosťami živého organizmu

Strojová inteligencia robota

POROZUMENIE PROSTREDIA

 • Modelovanie prostredia
 • Detekcia vlastnej polohy
 • Rozpoznanie objektov
 • Určenie polohy objektov

POROZUMENIE ČLOVEKA

 • Rozpoznanie ľudského tela
 • Rozpoznanie výrazu tváre
 • Rozpoznanie gesta
 • Nájdenie hovoriaceho a rozpoznanie reči

Z toho vyplýva ZVUKOVÝ, ZRAKOVÝ, HMATOVÝ multi-modálny spôsob.

Cieľom je vytvoriť autonómny humanoidný robot, ktorý by koordinovane pracoval s ľudským partnerom využívajúc multimodálnu komunikáciu, za predpokladu, že človek pracujúci s robotom nepotrebuje žiadne zvláštne vzdelanie. Požadovaná je len zručnosť komunikácie s človekom.

Na obrázku vidíme vstupné povely pre systém

Počítač má telo s človeku podobnou: konfiguráciou, funkciou, správaním a „mysľou“, ktorý s KANSEI otvára novú epochu vzťahu medzi človekom a strojom.

fyzické + logické + KANSEI

Záver

Vstupujeme do novej fázy robotiky, kedy si začíname uvedomovať, nielen logický spôsob myslenia a správania, ale aj individuálne vnemy, emócie, pocity, vášne ... vytvárajúc nový vzťah medzi človekom a strojom.Prinášajú tieto kroky pre človeka vážne len výhody?

http://www.phil.muni.cz/fil/texty/vernor_vinge_singularita.html

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!