Obsah
Úvod
Trend KANSEI
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Walterove korytnačky
BEAM Robotika
Kolektívne správanie robotov
KANSEI
Braintenbergove vozidlá
POPBUGS
iRobot
Insect Robots
Ešte niekoľko robotov ...
MIT Roboty


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

KANSEI - japonské slovo vyjadrujúce subjektívnu vlastnosť ako "citlivosť", "zmyslovosť" alebo "emotívnosť". Nedávno sa Kansei information processing stal populárny pojem medzi Japonskými výskumníkmi vo výpočtových vedách. Keď nemohli nájsť vhodný výraz pre KANSEI, rozhodli sa používať v ich textoch KANSEI bez prekladu. KANSEI je niekedy porovnávaný s inteligenciou, znamená tiež ľudskú schopnosť porozumieť. Zahŕňa v sebe istú všeobecnosť a jedinečnosť naraz. Pojem "ľudský faktor" má úzke spojenie s KANSEI. Avšak v KANSEI information processing sa usilujeme priblížiť ľudskému emočnému svetu pozitívnejšie, použitím multimediálnych technológií pre emočný information porcessing a ľudskú komunikáciu zahrňujúcu umenie a hudbu. O počítačoch sa často hovorí, že nemajú KANSEI. Dôvodom je, že počítače zdanlivo napodobňujú logický aspekt ľudského správania, no zatiaľ nie aspekt KANSEI. KANSEI informácia má niektoré odlišné znaky od logickej, ako napríklad subjektivita, viacznačnosť, viaczmyselnosť.

V umení sa počítačové technológie približujú ľudskému KANSEI už oddávna. Aj keď výskumníci v tejto oblasti dobre vedia, že KANSEI je pre umenie veľmi dôležité, nezvyknú termín KANSEI používať.

Ďalšia oblasť kde zohráva KANSEI dôležitú úlohu, je robotika. Keďže roboty budú v tomto storočí situované v domácnostiach, stavané prevažne pre ľudí, je pre ne nevyhnutné, aby mali konfiguráciu a funkcie vhodné pre toto prostredie. Navyše budú viazané pri svojej činnosti na úzku spoluprácu s používateľmi. Preto je nutná hladká a plynulá komunikácia s človekom ako bytosťou a osobnosťou. To znamená, že jeho oba fyzický a mentálny priestor, by mali byť veľmi podobné, kompatibilné s ľudskými. Hlavne, emócia je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ukrutne ovplyvňujú úspech či neúspech komunikácie v ľudskej spoločnosti. Preto ak má robot totožnú "myseľ" (inteligenciu, pocity, vôľu ...) ako človek, je mu omnoho jednoduchšie kooperovať v práci s človekom. Robot, ale ešte navyše pri spoločnej práci s človekom potrebuje chápať prostredie multimodálnym cítením, tak ako to robí človek. V týchto procesoch sa u neho vytvára aktívna KANSEI inteligencia, ktorá mu umožňuje plynulú kooperatívnu komunikáciu s človekom.
Ľudský mozog vykonáva hlavne dva druhy informačného procesu, inteligenčný a KANSEI proces. KANSEI je používaný pre senzorický test a vyhodnocovanie v rozličných oblastiach pri určovaní ľudských pocitov.

Je však ťažké vyhodnocovať objekty použitím KANSEI, pretože KANSEI zahŕňa individuálnu subjektívnosť, vágnosť a mnohostrannosť ľudského cítenia. Okrem toho KANSEI závisí na čase a situácii. V poslednej dobe boli robené výskumy inteligencie mechanických systémov so zvýšenou výpočtovou silou počítačov, ktoré boli nasadené do rozličných oblastí. Počítač môže rátať a narábať s informáciami s vysokou rýchlosťou a stáva sa kľúčovým systémom v tejto modernej spoločnosti. Navyše v umelej inteligencii, symbolická informácia je spracovávaná počítačom a až hrubé rysy sú upravované samotným výskumníkom. www.comp.nus.edu.sg

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!