Obsah
Úvod
Evolučná optimalizácia
Kreatívny evolučný dizajn
Evolučné umenie
Evolučné formy umelého života
Aplikácie evolučného dizajnu
Interaktívna evolúcia
Projekt GOLEM
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Interaktívna evolúcia

Podkapitoly:

Projekty Matthewa Lewisa
Software Bernda Lintermanna
Projekty Karla Simsa

Evolúcia

Darwinovská evolúcia je prírodný proces selekcie, často nazývaný aj : "prežitie najsilnejšieho." Tieto procesy k vzniku mnohým zložitých a zároveň nádherných fenoménov nášho sveta vrátane života, vedomia, reči, či napríklad aj umenia. Prírodná evolúcia je vlastne jednoduchý cyklus – tí najlepší jedinci v danej populácii prežívajú a reprodukujú sa. Potomkovia sú potom kópie, alebo kombinácie svojich rodičov, často však s rôznymi obmenami. Niektorí z potomkov sú „vylepšení“ oproti svojim rodičom, a tak sa stáva, že kvalita populácie s ich počtom rastie. Tieto javy sú bežné v prírode, ale podobné princípy možno badať v iných evolučných procesoch. Niektoré javy a vlastnosti sa šíria prostredníctvom ľudskej mysle podobne. Idei, vedecké poznatky, jazyk, viera a iné – toto všetko sa šíri z generácie na generáciu a zabezpečuje si tak svoju existenciu.

Umelá Evolúcia

Darwinovská evolúcia môže byť simulovaná počítačmi. Populácie virtuálnych entít zakódované v jazyku počítača sa môžu vyvíjať aplikovaním rovnakých pravidiel, aké platia v prírode. Evolúcia v prírode je veľmi zdĺhavý proces – život na Zemi sa vyvíja už niekoľko miliárd rokov, zatiaľ čo neustále sa zrýchľujúce počítače predstavujú optimálnu platformu pre umelú – simulovanú evolúciu. Pomáhajú tak bližšie pochopiť a študovať evolučné procesy.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!