Obsah
Teória L-systémov
Symboly interpretované korytnačkou
Morfogenéza
Zoznam appletov a programov na webe
3D applet
L-studio tutoriál
Galéria
Nebiologické aplikácie L-systemov
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Morfogenéza

Podkapitoly:

Úvod
Reakčno-difúzne modely
Modely jednoduchých štruktúr
CA a L-systémy v modelovaní rastlín
Princípy v modelovaní rastlín
Rastlina a okolie
Literatúra

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!