Ostatné kapitoly
Umelé ryby
Umelé mravce
GeNeSiS


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


GeNeSiS

Podkapitoly:

Úvod
Anatómia a fyziológia neurónu
Úvod do neuromodelovania
Inštalácia simulátora GeNeSiS
Krátky popis skriptovacieho jazyka GeNeSiS
Lteratúra a linky

GeNeSiS (General Neural Simulation System) je softvérový nástroj, určený na simulácie neurónových systémov. Je schopný pracovať s jednoduchými modelmi neurónov, ako aj so zložitými sieťami so stovkami až tisíckami neurónov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!