Obsah
Úvod do EHW
Rozpoznávanie obrazu
Ovládanie robotov
Neurónove siete
Fault Tolerance Problem
Linky
O tejto kaptoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Neurónove siete

Podkapitoly:

Ontogénna NN
Čas učenia
The GRD Neural Network Chip
Genetické učenie
GRD architektúra a výkon
The EHW Chip for Adaptive Control
Architektúra EHW

Väčšina aplikácií neurónových sietí (NN) je limitovaná ich off-line učením a separáciou učiacej fázy s fázou života NN. NN strácajú flexibilitu tým, že počas života sa ich štruktúra nemôže meniť. On-line učenie by sa umožnilo NN dynamicky adaptovať na zmenu problému.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!