Obsah
Úvod do EHW
Rozpoznávanie obrazu
Ovládanie robotov
Neurónove siete
Fault Tolerance Problem
Linky
O tejto kaptoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Ovládanie robotov

Podkapitoly:

Popis prostredia a úloha
Evolučný navigačný systém
Učenie navigácie s EHW
On-line Model-based učenie
On-line Model-based evolúcia
Výsledky

Evolučné systémy sú založené na princípoch umelého života a dajú sa využiť pri autonómnom riadení mobilných robotov. Ďalej sa budeme zaoberať navigačným systémom mobilného robota použitím boolovskej funkcie implementovanej na bránovom EHW. Základnou úlohou navigačného systému je sledovať určitý objekt a vedieť sa vyhýbať prekážkam. Ukazuje sa, že evolučný prístup môže znížiť interakciu robota s prostredím, a to dovoľuje vyvinúť on-line adaptívny navigačný systém pracujúci v reálnom svete.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!