Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Creatures 3

Podkapitoly:

Začíname s Nornami
Nástroje v hre
Prechádzame loďou
Spoznávanie Nornov
Liečenie chorôb
Používanie zariadení
Ovládanie zariadení
On-line Nornovia

Návod na hru Creatures 3 - novej verzie Nornov

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!