Obsah
Úvod
Programovanie
Bojovníci
Prvý Core War Turnaj
Hry podobné Core War
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Je to hra, s ktorou prišiel Dewdney v 80-tych rokoch. Dva počítačové programy sa zakrádajú z adresy na adresu. Niekedy sledujú nepriateľa, niekedy urobia hrádzu z numerických bômb, niekedy sa skopírujú mimo nebezpečenstva alebo sa zastavia kvôli oprave poškodenia. Zápasiace programy sú napísané ľuďmi, ale ak raz boj začne, programátor sa môže už len bezmocne prizerať, ako program, ktorého napísaním strávil hodiny, bojuje o život na obrazovke. Celkový výstup závisí od toho, ktorý program je prvý zasiahnutý v zraniteľnom mieste.

Hra CoreWar je inšpirovaná z príbehu, ktorý sa odohral v istom laboratóriu v roku 1970 ako demonštrácia. Bob Thomas napísal program v asembleri s názvom CREEPER. Jeho jedinou funkciou bolo duplikovať sa vždy keď bol spustený. Tvorca mu dal schopnosť rozširovať sa medzi počítačmi. Všade kde sa skopíroval vypísal správu: "Ja som Creeper, chyť ma, keď môžeš" Po čase vytlačil z pamäti potrebné programy. Vtedy napísali program REAPER, ktorý sa tiež sám duplikoval a jeho úlohou bolo ničiť kópie CREEPER-a pokiaľ nejaké našiel a potom sa mal zničiť sám.

Bojové programy by mali byť robené tak, aby dokázali prejsť z obrany do útoku. Mali by mať schopnosť identifikovať nepriateľa a zahájiť útok tam, kde ho nájdu.

V hre Core War každá strana vytvára a rozmiestňuje malé armády programov zamerané na odhalenie nepriateľa a útok, prípadne na vlastnú obranu. Pri obrannej stratégii si program môže opravovať poškodenie, ktoré utrpel alebo uhnúť z cesty, ak sa na neho útočí.

Cieľom je zničiť druhý program vykonávaním vlastných inštrukcií. Boj končí, keď simulátor príde na inštrukciu niektorého programu, ktorú nedokáže vykonať. Tento program sa potom považuje za porazeného.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!