Obsah
Úvod
Výhody
Biomimicry verzus klasické riešenie
Prípadové štúdie
Reálne projekty na báze biomimicry
Úvaha - je biomimicry dôležitá ?
Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?
Záver
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Záver

  • Éra “lepší život s chémiou” vedie k devastácii prírody a teda aj človeka samotného.
  • Človek nie je nezávislý od prírody, je jej súčasťou
  • Ak má človek prežiť musí prírodu rešpektovať a učiť sa z nej a to je základná idea biomimicry / biomimetics
  • Odkaz biomimicry je viac než len nové silnejšie vlákno alebo lepší liek, bude to vďačnosť a túžba ochraňovať genialitu stvorenia okolo nás.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!