Obsah
Úvod
Výhody
Biomimicry verzus klasické riešenie
Prípadové štúdie
Reálne projekty na báze biomimicry
Úvaha - je biomimicry dôležitá ?
Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?
Záver
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?

Robiť to ako to robí príroda nám dáva možnosť zmeniť spôsob ako vyrábame jedlo, tvoríme materiály, používame energiu, liečime choroby, ukladáme informácie, obchodujeme. V každom spomenutom príklade bude príroda modelom, kontrolou ako aj učiteľom.

Príroda ako model. Budeme vyrábať tak ako to robia zvieratá a rastliny. Používaním slnka a jednoduchých zlúčenín budeme vyrábať prírodou ľahko rozložiteľné vlákna, keramiku, plasty a chemické zlúčeniny. Naše farmy, vytvorené na základe modelu prérie, budú samohnojace a odolné voči škodcom. Pri hľadaní nových liekov alebo plodín budeme uvažovať spôsoby a postupy zvierat a hmyzu, ktoré používajú rastliny už milióny rokov pre prežitie a udržanie zdravia a vitality. Aj výpočtová technika sa bude inšpirovať z prírody so softwérom ktorý evolvuje riešenia a pod. V každom spomenutom príklade slúži príroda ako model: solárne panely skopírované z listov stromu, silné vláka od pavúkov, nerozbitná keramika od perlorodky, liek na rakovinu od šimpanzov, atď. ...

Príroda ako kontrola. Okrem toho, že nám príroda poskytne model pre riešenie, dáva nám aj možnosť overiť navrhnuté riešenie. Príroda bude braná ako "štandard" naproti ktorému budeme overovať vhodnosť nášho riešenia. Podporuje riešenie život? Zapadne do existujúceho ekosystému? Má dlhodobý význam a zmysel?

Príroda ako učiteľ. Náš náhľad na prírodu sa zmení. Už sa na ňu nebudeme pozerať ako na zdroj nerastných surovín ale ako na zdroj inšpirácie, nových myšlienok a riešení - ako na učiteľa. Budeme sa zaujímať čo sa môžme z prírody naučiť a nie čo z nej vyťažiť.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!