Obsah
Úvod
Výhody
Biomimicry verzus klasické riešenie
Prípadové štúdie
Reálne projekty na báze biomimicry
Úvaha - je biomimicry dôležitá ?
Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?
Záver
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvaha - je biomimicry dôležitá ?

Ľudstvo dosiahlo zlomový bod vo svojej evolúcii. Začali sme ako malá populácia vo veľkom svete. Po istom čase sa naša populácia výrazne zväčšila a zabrala väčšinu dostupných oblastí. Je nás na Zemi veľa. Dosiahli sme hranicu prírodnej tolerancie a snažíme sa získať odpoveď na otázku ako žiť na Zemi bez toho aby sme ju zničili. Iba pred krátkym časom si ľudstvo uvedomilo, že kľúčom k symbióze s prírodou je učiť sa od prírody. Naše vynálezy a spôsob života nevymazali zo sveta len pár organizmov ale aj celé ekosystémy! Nová štúdia Národného Biologického Centra USA hovorí, že polovica prírodných ekosystémov v USA je vážne ohrozená. Spomenuté skutočnosti robia z biomimicry viac než len nový spôsob vnímania prírody. Sú to preteky o záchranu ľudstva.

Jednou z uvádzaných ciest k biomimicry sú nasledovné kroky:

    1. "Tíšiť" ľudskú vychytralosť
    2. Načúvať prírode
    3. Napodobniť čo sme sa od prírody naučili
    4. Ochraňovať prírodu

"Tíšiť" ľudskú vychytralosť znamená dospievanie ľudskej rasy a uvedomenie si že príroda to vie lepšie ako my. My sme len jej časťou. Ľudská chytrosť a niektoré vynálezy nás zahnali do "kúta". Ľudstvo je teraz už otvorené pre nové návrhy a riešenia.

Načúvať prírode je objaviteľský krok v tomto procese. Je dôležité aby sme študovali flóru a faunu tejto Zeme organizovanou a zmysluplnou formou. Získané poznatky sú totiž kľúčové pre nás všetkých. Študovať určitú špecifickú časť prírody by malo byť znovu hľadaným typom kariéry. Je potrebné aby sme poznali prírodu konkrétne a nie iba všeobecne. To nám umožní tvorbu návrhov pre potrebné riešenia. Tento krok nie je dôležitý len pre vedcov ale aj pre ostatných ľudí. Je pre nás dôležité aby sme sa "ponorili" do prírody v dospelosti ako aj v detstve.

Napodobniť čo sme sa od prírody naučili. Tento krok je vlastne skĺbením vhodných myšlienok. Technológovia, ktorí navrhujú produkty a systémy musia interagovať z biológmi takže ľudské potreby budú korenšpondovať s prírodným riešením. Pre vývoj takejto interdisciplinárnej spolupráce bude vhodné založiť biomimicry katedry na univerzitách. Ako zaujímavou a veľmi praktickou sa javí aj myšlienka vybudovania veľkej databázy, ktorá bude obsahovať naše vedomosti o prírode. Ak bude nejaký inžinier potrebovať navrhnúť určitý produkt, nazrie do databázy našich vedomostí o prírode, ktoré sa týkajú podobnej problematiky.

Ochraňovať prírodu by malo byť prirodzenou črtou každého človeka. Je to prirodzený výsledok biomimetického náhľadu na svet. Ak sa dívame na prírodu ako zdroj inšpirácie a učiteľku, náš vzťah k nej sa mení. Uvedomíme si že cesta ako sa aj naďalej učiť od prírody je ju ochraňovať.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!