Obsah
Úvod
Výhody
Biomimicry verzus klasické riešenie
Prípadové štúdie
Reálne projekty na báze biomimicry
Úvaha - je biomimicry dôležitá ?
Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?
Záver
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Biomimicry verzus klasické riešenie

V tejto kapitole porovnám vlastnosti kevlaru a vlákien vodného pavúka.

  • Kevlar je jeden z najpevnejších materiálov vyrobených človekom. Pri jeho výrobe sa používa takzvaná "hit & beat" technika. Kevlar sa vyrába pri vysokých teplotách a vysokom tlaku pričom pri samotnej výrobe sa vytvára aj veľa odpadu, ktorý je toxický. Z povahy výrobného procesu vyplýva aj jeho vysoká energetická náročnosť. Spotrebuje sa kvantum energie.

  • Vlákna istého vodného pavúka sú pevnejšie a elastickejšie ako kevlar. Pavúk ich "vyrába" pri izbovej teplote, bez použitia vysokých teplôt a bez vysokého tlaku a škodlivých chemikálií.

Z uvedených skutočností vyplýva, že biomimicry riešenie je zjavne lepšie a to z viacero hľadísk. Je lepšie z ekologického hľadiska ako aj z kvalitatívneho hľadiska, vlákna vodného pavúka sú pružnejšie a elastickejšie ako kevlar.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!