Obsah
Úvod
Od myšlienky k schéme
Ako je to s hostiteľmi
Intrinzické faktory
Extrinzické faktory
Úvod do kvantitatívnej memetiky
Symbolická memetika
Zaujímavosti
Myšlienková vojna
Memetic AI toolkit
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky

Informácie o mémovej teórii

Review of "Memes: The New Replicators" - kapitola 11 Dawkinsovho The Selfish Gene (D. Sullivan)
"Viruses of the Mind" - článok pojednávajúci o mémoch ako vírusoch mysle v analógii s počítačovými vírusmi (R.Dawkins)
Reprogramming Your Mind for Fun and Profit: with a brief review of meme theory (D. Gross)
Memetic Evolution (C. Joslyn a V. Turchin)
A Day in the Life of a Meme - zaujímavý pohľad na "život" mému a pôsobenie na kultúru (L. Gabora)
Meme and Variations: a Computer Model of Cultural Evolution - návod na počítačové simulácie mémov (L. Gabora)
Thought Contagion - stránka zaoberajúca sa "epidemiológiou" myšlienok (A. Lynch)
Units and Events of Meme Replication - mémová replikácia z pohľadu matematiky (A. Lynch)
Units, Events, and Dynamics in Memetic Evolution - mémová evolúcia z pohľadu matematiky (A. Lynch)
Thought Contagion and Mass Belief - hromadné šírenie mémov, aj s príkladmi (A. Lynch)
Memes: Catchphrase of a New Generation! (E. Tilton)
Memes: An Introduction - úvod do memetiky z Principia Cybernetica Web ...
The Memetic Lexicon - ... a slovník memetických pojmov z Principia Cybernetica Web (ale môj je lepší!!!)
Memetic Science : I - General Introduction - veľmi dobre podané vysvetlenie niektorých dôležitých pojmov (E. Moritz)
The alt.memetics FAQ - časté otázky, časté odpovede
Memetics: On a conceptual framework for cultural evolution (Hans-Cees Speel)
alt.memetics - newsgroup

Memetika na webe

Niekoľko ďalších odkazových stránok:

Memetics Index - veľká kolekcia rôznych liniek.
Memetics - vytvorené F. Heylighenom, editorom world-wide Principia Cybernetica Project pre rozvoj systémovej evolučnej flozofie. Za povšimnutie tiež stojí jeho projekt. Zoznam jeho publikácií nájdete tu.
Memetics Sub-Page - obsahuje mnoho linkov na memetické publikácie, zostavil Anders Sandberg.
Memes - odkazová stránka Cosma Shaliziho.
Links on Evolutionary Theory and Memetics - F. Heylighen a C. Joslyn. alt.memetics resources.
Arkuat's Meme Workshop.

Súvisiace informácie

Najrôznejšie prepojenia mémovej teórie a spoločenských, či technických vied:

The Evolving Research Library: A Memetic View - John Kupersmith.
Memes, Meta-Memes and Politics - Keith Henson.
Memetics Review - Dawkinsove vlastné eseje ako aj komentáre a ďalšie možnosti aplikovania mémovej teórie.
alt.memetics bibliography - Marc de Hingh.
From Language to Nature, the semiotic metaphor in Biology - Claus Emmeche a Jesper Hoffmeyer.
Culture, evolution, and computation - Liane Gabora.
Mark's Agents Page -užitočná stránka Marka Noschanga s informáciami o softwarových agentových technológiách.
The NK model applied to Memetics - Onar Ĺm.
The Unwritten System Rules OK! - If Price.
Organisational Memetics?: Organisational Learning as a Selection Process - If Price.
The Learning Organization Meme": Emergence of a management replicator - If Price.
Puntuated Strategic Equilibrium and some Strategic Leadership Challenges for University 2000 - If Price.
Viruses of the Mind: How Odd Ideas Survive - článok Geoffreyho Cowleya publikovaný v Newsweeku.
Global Algorithm 1.5: The Nanotech Future: A Digital Conversation with BC Crandall - Arthur a Marilouise Kroker.
On Viral Sentences and Self-Replicating Structures - Douglas R. Hofstadter.
Hans Speel's Memetics Page - Hans-Cees A.M. Speel.
Cultural selection - kniha Agnera Foga.
The Ecology of Intentions: How to make Memes and Influence People - Adam Westoby.
Eukaryotic Virtual Reality: The Emergent Art of Artificial Life - Jeffrey Ventrella.
The New Meme - David Brin.
Great Men and their Environment - William James.
The Future of Man - Sir Peter Medawar.
The Origins of Knowledge - Onar Am.
Memes, and Grinning Idiot Press: or, why I have been studying vampires since 1972.
Preface to "Media Virus" - Douglas Rushkoff.
Hypertext Publishing and the Evolution of Knowledge - K. Eric Drexler.
Of Man, Mind and Machine: Meme-based models of mind and the possibility for consciousness in alternate media - Joshua S. Lateiner.
Cryonics, religions and memetics - H. Keith Henson a Arel Lucas.
Meme discussions from the Cryonics mailing list.
The Advanced Bonewits Cult Danger Evaluation Frame - P.E.I. Bonewits.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!