Obsah
Čo je to Celulárny Automat
Von Neumannov Celulárny Automat
Wolframov Celulárny Automat
Applet pre viachodnotové 1D CA
Kvantitatívne hodnotenie dynamiky CA
Arbibov Celulárny Automat
Paralelné celulárne počítače
Literatúra
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Arbibov Celulárny Automat

Arbibov CA

Arbibov CA pracuje s enormne vysokým počtom stavov - 2279 a s neumannovským okolím (Arbib, 1966) . Pre každú zo štyroch susedných buniek existujú vstupný a výstupný dátový kanál a tiež špeciálna prípojka. Naviac má 22 registrov pre vnútorný program a po jednom registri pre každú prípojku. Stavy registrov a dáta výstupných kanálov v ďalšej generácii sa vypočítajú na základe pôvodných obsahov registrov a dát zo vstupných kanálov. Naviac dochádza v niektorých situáciách k pohybu skupiny buniek, zviazaných spomínanými prípojkami. Inštrukčný kód obsahuje 7 inštrukcií.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!