Obsah
Úvod
Výhody
Biomimicry verzus klasické riešenie
Prípadové štúdie
Reálne projekty na báze biomimicry
Úvaha - je biomimicry dôležitá ?
Úvaha - ako biomimicry zmení náš život ?
Záver
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Pojem biomimicry vznikol z dvoch gréckych slov. Bios znamená život a mimesis napodobňovať. Pojem biomimetics je totožný s pojmom biomimicry. V ďalších textoch budem používať pojem biomimicry.

Biomimicry je nová veda, ktorá študuje najlepšie prístupy, procesy a dizajny v prírode a aplikuje ich pri riešení ľudských problémov.

V biomimicry teda príroda vystupuje ako model pre inšpiráciu a riešenie problémov. Príroda taktiež zastáva úlohu učiteľa a poradcu pri hodnotení "správnosti" vytvoreného riešenia, pretože príroda je tu už dosť dlho na to, aby sme sa na jej riešenia mohli spoľahnúť. Príroda nám ukazuje čo sa z nej môžme naučiť a nie vyťažiť.

Ide teda o abstrahovanie "dobrého" dizajnu z existujúcich a fungujúcich riešení v prírode. Keď tvoríme nový produkt, často môžme nájsť jeho obraz v prírode.

Príroda vytvorila veľa úžasných vecí, na ktoré sme však zvyknutí a berieme ich často ako samozrejmosť a preto sa nevieme pristaviť a uvedomiť si ako geniálne je tá ktorá vec "vymyslená". Pritom ak by daná vec neexistovala a človek by ju chcel vytvoriť mal by asi veľké problémy.

Zoberme si napr. také jablko. Úplne samozrejmá vec. Jablko má však jednu úžasnú vlastnosť. Obsahuje 95% vody a predsa keď z neho časť odrežeme stále si zachováva svoj tvar. Ak by chcel človek vytvoriť materiál s takouto vlastnosťou mal by určite veľké ťažkosti.

Podobných príkladov je ďaleko viacej. Ďalším zaujímavým príkladom je list stromu, ktorý vie úžasne spracovať svetelnú energiu. Je to tá správna inšpirácia pri zdokonaľovaní solárnych článkov.

Príroda dosahuje maximálne výsledky pri minimálnej námahe, máme sa teda čo učiť!

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!