Obsah
Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Model "predátor - korisť" (Lotka-Volterra) zaujal svoje miesto vo vede už v prvej štvrtine minulého storočia. Je inšpirovaný prírodou. Veľmi jednoducho, dvoma diferenciálnymi rovnicami, popisuje interakciu medzi dvoma populáciami, ktoré spolu úzko súvisia a možno v nich určiť "predátora" i "korisť". Je to veľmi citlivý systém a obe populácie na sebe jasne závisia.
Spomínaným dynamickým systémom sa zaoberá umelý život, matematika (chaos) a Radovan Ondáš v diplomovej práci. Všetko podstatné sa dozviete pri čítaní nasledujúcich stránok. [gu:d lak]

Radovan Ondáš

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!