Obsah
Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky a literatúra

Literatúra

Csontó J., Palko M.: Umelý život, Elfa, Košice 2002
Peitegen H. O., Richter P. H.: The Beauty of Fractals, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1986
Lotka, A. J. (1925). Elements of physical biology. Williams and Wilkins, Baltimore. [Reprinted in 1956: Elements of mathematical biology. Dover Publications, Inc., New York, New York]
Igor, M: Ekologická stablita, Veronica Brno 1994
Ondáš, R.: Diplomová práca - Dynamika diskretizovaného modelu Lotka-Volterra, Košice 2004 (PDF)

Príbuzné linky k VL

Kapitola obsahuje niekoľko použitých liniek a ďalšie možnosti pre ľudí, ktorý budú mať chuť si naštudovať niečo naviac. [Gu:d lak]

http://spanky.triumf.ca/www/fractint/volterra-lotka_type.html
Jednoduchý a stručný úvod. Základné rovnice v oboch tvaroch a ich popis.

http://www.felicite-parmentier.freeserve.co.uk/page6.htm
http://www.felicite-parmentier.freeserve.co.uk/page5.htm
Oba odkazy už obsahujú podrobnejší popis problému VL spolu s obrázkami.

http://www.gypsymoth.ento.vt.edu/~sharov/PopEcol/lec10/lotka.html
Základný model, príklady, návod na riešenie... obrázky [:-)]

http://mathworld.wolfram.com/Lotka-VolterraEquations.html
Aj MathWorld.wolfram.com nám prináša základné údaje.

O dvoch pánoch, čo sa volali Lotka:
http://users.pandora.be/ronald.rousseau/html/lotka.html
a Volterra:
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Volterra.html

http://www.aw-bc.com/ide/Media/JavaTools/popltkvl.html
Applet, ktorý ukazuje správanie sa predátora a koristi.

Ďalšie dva zaujímavé applety:
http://fisher.forestry.uga.edu/popdyn/LotkaVolterraPredation.html
http://fisher.forestry.uga.edu/popdyn/LotkaVolterraCompetition.html

http://www.uvm.edu/~msargent/qsimage/vl3d.jpg
http://www.uvm.edu/~msargent/qsimage/volterra.jpg
Celkom pekné obrázky dynamiky VL. A program, ktorý ich generoval:
http://www.uvm.edu/~msargent/qswfract.zip

Obrázky:
http://www.jude63.clara.net/gall009/f-sp012.jpg
http://www.jude63.clara.net/gall004/f-sharks.jpg

Všetky ďalšie linky obsahujú niečo zaujímavé. Posúďte sami:

http://www.stolaf.edu/people/mckelvey/envision.dir/lotka-volt.html
http://www.math.nthu.edu.tw/~tjm/abstract/9712/tjm9712_9.pdf
http://classes.entom.wsu.edu/543/LVmodel.htm
http://www.gris.uni-tuebingen.de/projects/dynsys/latex/dissp/node16.html
http://www.geom.uiuc.edu/docs/forum/lotka/

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!