Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


DNK počítače

Podkapitoly:

Úvod
Štruktúra a replikácia DNK
Operácie s DNK
Metóda molekulárneho klonovania a polymerázná reťazová reakcia
Experiment L. Adlemana
Linky

DNK počítače sú založené na kódovaní informácie na reťazcoch DNK a vo využití enzýmov na simuláciu jednoduchých výpočtov. Účinnosť mohutného prirodzeného paralelizmu tejto metódy možno ilustrovať na riešení úlohy obchodného cestujúceho.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!