Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Desktop Garp

Podkapitoly:

Algoritmus GARP
Aplikácie DesktopGarp
Popis DesktopGarp
Linky

Predikčný software na výskum biodiverzity a ekológie umožňujúci predikciu a analýzu distribúcie druhov v prostredí. Využíva genetický algoritmus GARP.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!