Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Interaktívny evolučný výpočet

Podkapitoly:

Prirodzedná a digitálna evolúcia
Interaktívny evolučný výpočet (IEC)
Aplikačný potenciál IEC
Interaktívne evolučné výpočty a počítačová grafika
Príklad na genetický algoritmus
Literatúra a linky

Interaktívny evolučný výpočet (Interactive Evolutionary Computation - IEC) je evolučný výpočet, ktorého kriteriálna funkcia je realizovaná človekom. Začleňuje globálnu koncepciu intuície, vlastností, subjektivity, vnemu, rozpoznávania a iných psychologických procesných funkcií do riešenia optimalizačných úloh.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!