Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Fractint

Podkapitoly:

Úvod
Inštalácia
Popis
Práca s WINCRAFT-om
Lindenmayerove systémy
Iterovanie funkcie komplexnej premennej
Celulárne systémy
Formula fraktaly
I F S
Príklady
Linky

Fractint je voľne šíriteľný program na generovanie fraktálov používajúci celočíselné výpočty.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!