Ostatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Evolučný hardware

Podkapitoly:

Úvod do EHW
Rozpoznávanie obrazu
Ovládanie robotov
Neurónove siete
Fault Tolerance Problem
Linky
O tejto kaptole

Evolučný hardware (EHW) prináša nový prístup v elektronických obvodoch aplikovaním teórie evolučných algoritmov do hardwarovej domény. EHW sa uplatní pri rozpoznávaní obrazov, ovládaní robotov, či digitálnom návrhu VLSI obvodov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!