Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Chemické vlny

Podkapitoly:

Niečo na úvod
Modelovanie Belousov-Žabotinského reakcie
Navigácia cez bludisko
Simulácia logických brán
Literatúra a linky

Pri oscilujúcich chemických reakciách sa menia periodicky nejaké pozorovateľné vlastnosti , napr. farba. Chemické vlny sa uplatnia pri hľadaní optimálnej cesty cez bludisko. Pomocou nich môžeme vytvárať logické brány a zostavovať siete z takýchto brán.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!